Înapoi august 4, 2020

10 termeni financiari pe care e bine să-i cunoști

În ceea ce privește analiza și planificarea de business, există numeroase articole relevante în limba engleză care îți pot fi de ajutor și pe care le poți găsi în câteva clipe. Am pus cap la cap o listă cu cei mai utilizați termeni financiari în limba engleză pentru a-ți fi mai ușor să înțelegi cum să îi folosești în relație cu datele pe care le poți lua din contabilitate sau calcula pe cont propriu.

1. Revenue se referă la suma totală generată de o companie din vânzarea produselor sau serviciilor sale pentru o anumită perioadă. Astfel, revenue poate fi tradus direct ca cifră de afaceri sau venituri din vânzări. 

2. Turnover (sau overall turnover), la fel ca revenue, se referă la cifra de afaceri a unui business. Mai întâlnești turnover și ca indicator de eficiență și definește rata cu care o companie vinde stocurile pe care le deține (inventory turnover) sau convertește facturile trimise clienților în încasări (accounts receivable turnover ratio).

3. Income reprezintă profitul net înregistrat de o companie sau profitul rămas după plata tuturor cheltuielilor aferente activității comerciale. Mai poate fi întâlnit și ca earnings.

4. Gross profit reprezintă diferența dintre venituri și cheltuielile aferente producerii bunurilor și serviciilor (Cost Of Goods Sold). Și în articolele pe care le vei citi pe blogul nostru vei găsi aceeași utilizare a termenului profit brut.

În schimb, dacă vei consulta Contul de Profit și Pierdere primit de la contabilul tău vei observa că aici profitul brut reprezintă diferența dintre toate veniturile și cheltuielile firmei, înainte de plata impozitului. În situația aceasta profitul brut reprezintă și baza de calcul pentru impozitul pe profit, care în România este de 16%. Deci profitul brut definit de contabilitatea românească este de fapt EBT (Earnings Before Taxes).

5. Net profit sau profitul net reprezintă veniturile rămase companiei după plata tuturor obligațiilor financiare, inclusiv impozite și taxe. Acești bani vor fi reinvestiți în firmă sau împărțiți asociaților ca dividende.

6. Amortisation și depreciation sunt două proceduri care se referă la eșalonarea costului unui bun pentru perioada de folosință a acestuia. Amortisation se folosește în cazul bunurilor intangibile, cum ar fi o patentă sau o licență. Depreciation se referă la același procedeu, dar în cazul bunurilor tangibile, cum ar fi un calculator sau un utilaj.

Și în raportările contabile din România vei întâlni amortizarea ca procedură de eșalonare a costului unui bun pe perioada de folosire a acestuia, iar deprecierea ca devalorizare a unui bun odată cu trecerea timpului. Un calculator achiziționat cu 10.000 lei în anul 2018 nu poate apărea în bilanțul anului 2020 cu aceeași valoare. 

Această diferență este considerată o cheltuială “non-cash” deoarece nu se face plata propriu zisă, dar trebuie să se recunoască devalorizarea bunurilor înregistrate. Amortizarea și deprecierea se iau în calcul în Contul de Profit și Pierdere pentru stabilirea bazei de impozitare, deci sunt urmărite mai ales de întreprinderile care plătesc impozit pe profit.

7. Cash basis accounting și accrual basis accounting sunt 2 metode separate de înregistrare contabilă. Diferența dintre contabilitatea bazată pe cash (cash based) și cea bazată pe angajamente (accrual based) constă în momentul de înregistrare a operațiunilor financiare în contabilitate:

  • Contabilitatea bazată pe angajamente recunoaște un venit sau o cheltuială în momentul emiterii facturii;
  • Contabilitatea bazată pe cash recunoaște venitul sau cheltuiala în momentul încasării sau plății propriu zise. 

În România se utilizează contabilitatea bazată pe angajamente. Asta înseamnă că pentru raportarea pe un anumit exercițiu financiar se iau în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare perioadei, fără a se ține cont de încasarea propriu zisă. 

8. Cash flow statement, Profit & Loss Statement (P&L) și Balance sheet se referă la cele 3 raportări contabile obligatorii care sunt folosite și în România: Planul de cash flow (de flux de trezorerie), Contul de Profit și Pierdere și Bilanț

Fiecare document are un rol separat pentru companie ta și din fiecare poți extrage informații utile. Planul de cash flow îți va oferi informații cu privire la încasările și plățile companiei, Contul de Profit și Pierdere îți va spune dacă firma ta este este profitabilă sau nu, iar Bilanțul înregistrează tot ceea ce deține și datorează o firmă.

9. Accounts payable (A/P) și account receivable (A/R) sunt 2 termeni pe care îi poți folosi în activitatea ta zilnică pentru a ști de ce resurse dispui. Accounts payable se referă la facturile pe care le-ai primit de la furnizori, dar nu le-ai achitat. Accounts receivable reprezintă creanțele tale, adică facturile pe care le-ai emis, dar nu au fost încasate.

Poți folosi A/P și A/R pentru a calcula diferiți indicatori financiari, cum ar fi ciclul de conversie a numerarului, DSO sau lichiditatea curentă. Poți găsi mai multe informații despre cum să îi folosești sau să îi calculezi dacă citești ghidul nostru.

10. Assets și liabilities reprezintă activele și pasivele companiei tale, pe care le vei găsi în bilanț. Reprezintă de fapt tot ceea ce deține o companie (active) și ceea ce datorează aceasta pentru ceea ce deține (pasive). 

Atât activele cât și pasivele pot fi împărțite în mai multe categorii, despre care poți citi mai multe aici.

Vrei să știi mai multe despre termenii financiari întâlniți în activitatea zilnică de business? Atunci mai poți citi despre amortizare și depreciere, factoring și scontare, contul de profit și pierdere sau buget.

Autor: Bianca Antohe