ThinkOut logo
Antreprenoriat
Înapoi

Ce sunt amortizarea și deprecierea?

octombrie 22, 2019
Ce sunt amortizarea și deprecierea?

Amortizarea și deprecierea sunt strâns legate de valoarea stabilită pentru un bun care este raportată și în documentele contabile.

Ce este amortizarea?

Amortizarea se referă la procedura prin care costul total al unui bun este eșalonat pe întreaga durată de utilizare a acestuia. Un bun amortizabil trebuie să respecte următoarele condiții:

✓ să fie deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri administrative;

✓ să aibă valoarea egală sau mai mare de 2.500 lei;

✓ să poată fi utilizat pentru o perioadă mai mare de un an.

Amortizarea se calculează începând cu prima lună după achiziționare. Așadar, dacă un laptop a fost achiziționat în luna octombrie, amortizarea va fi calculată începând cu luna noiembrie.

În funcție de natura bunului, există perioade diferite de amortizare, definite în Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Spre exemplu, un telefon poate fi amortizat pe o perioadă între 3-5 ani, în timp ce pentru piesele de mobilier perioada variază între 9 și 15 ani. Pragul stabilit pentru fiecare bun este aproximat de contabil, dar nu trebuie să depășească încadrarea menționată în acest document utilizat la nivelul întregii țări.

Amortizarea poate fi privită atât din punct de vedere contabil, cât și fiscal. Din acest motiv pot exista excepții de la condițiile sau durata de amortizare precizate anterior.

Amortizarea poate fi de 3 tipuri:

amortizarea liniară: se aplică obligatoriu în cazul construcțiilor;

amortizarea degresivă: se aplică și în cazul brevetelor de invenție;

amortizarea accelerată: se aplică mai ales pentru echipamentele tehnologice și utilajele industriale.

Ce este deprecierea?

Deprecierea survine odată cu devalorizarea bunului achiziționat. Acest lucru se poate întâmpla deoarece bunul se învechește, se deteriorează din cauza utilizării necorespunzătoare sau nu mai este relevant pentru piața în continuă dezvoltare.

Deprecierea poate fi de două tipuri:

deprecierea fizică: bunul nu mai este la fel de performant sau îi lipsesc anumite componente (un laptop fără o tastă);

deprecierea morală: bunul nu mai este la fel de atractiv odată cu apariția unor noi produse mai performante (un laptop dintr-o generație mai veche).

Vei întâlni acești termeni în activitatea zilnică și în unele dintre rapoartele contabile, cum ar fi contul de profit și pierdere.

Distribuie articolul

Abonează-te la newsletter

Newsletterul ThinkOut explorează noi idei prin care antreprenorii pot face management financiar simplu, fără mult stres.