Termeni și Condiții – ThinkOut—Cash Flow Analysis and Forecasting

Termeni și Condiții

Vă mulțumim că ați ales Produsele și Servicii oferite de ThinkOut S.R.L. și/sau filialele și partenerii săi prin intermediul site-ului https://thinkout.io și https://app.thinkout.io (numiți în prezenta “ThinkOut”, ”Produsul”, ”Serviciu/Servicii”, ”platform”, ”aplicația”, “noi”, ”ne”, “nostru/noastră”). Vă rugăm să parcurgeți acest document (”Acord”) cu atenție. Prezentul acord are valoare contractuală între dumneavoastră și entitatea ThinkOut. Continuarea folosirii site-ului și a aplicației mai sus menționate reprezintă acordul dumneavoastră față de termenii și condițiile prezentate în acest document. Dacă nu sunteți de acord cu ceea ce este stipulat în acest document, nu puteți folosi Produsul.

Acord privind termenii și condițiile de utilizare a Produsului încheiat între ThinkOut S.R.L.

și

Dumneavoastră, ca utilizator.

Obiectul acestui Acord

Produsul tip Software pentru care este formulat acest acord, toate materialele conexe, inclusiv informațiile și documentația vor fi numite generic ”Produsul”. Produsul este protejat prin legile și reglementările în vigoare privind drepturile de proprietate intelectuală. Prin acest acord vi se acordă dreptul, în calitate de „utilizator” (fie ca entitate sau individ) să folosiți (nu să vindeți) Produsul în scopul pentru care a fost creat. Toate drepturile asupra Produsului (cu excepția celor cedate în mod expres) revin ThinkOut S.R.L.

Drepturile Utilizatorului, Îndatoriri și Limitele Utilizării

ThinkOut S.R.L. acordă Utilizatorului dreptul non-exclusiv și limitat în timp de a folosi Produsul în scopul pentru care a fost creat. Drepturile de autor, secretele comerciale și alte legi privind proprietatea intelectuală protejează Produsul și serviciile adiacente.
Drepturile dumneavoastră privind Produsul se referă exclusiv la cele menționate în acest Acord. În mod particular, ThinkOut S.R.L. își rezervă toate drepturile pentru replicarea, distribuirea și publicarea Produsului.
Licența de utilizare este valabilă pentru versiunea achiziționată. Pentru noile versiuni ale Produsului va fi necesară reînnoirea dreptului de utilizare. ThinkOut S.R.L. nu este obligată să ofere mentenanță, suport tehnic sau actualizări Utilizatorului. Faptul de a pune la dispoziția clienților aceste servicii este considerată o plus valoare oferită pentru achiziționarea Produsului.

ThinkOut S.R.L. nu este obligată să pună la dispoziția utilizatorului codul sursă al Produsului. Utilizatorul nu va interveni în niciun mod pentru a modifica Produsul ori pentru a crea produse derivate, extensii, add-ons către/din orice parte a Produsului.
Acest acord oferă utilizatorului dreptul de a folosi Produsul online, de pe orice dispozitiv care permite conexiunea la Internet. Dreptul de utilizare este valabil pentru toți utilizatorii înregistrați sub același cont de utilizator.

Utilizatorul are obligația să prevină accesul neautorizat în folosirea Produsului prin luarea unor măsuri de precauție. Revine în sarcina utilizatorului să protejeze orice media și documente descărcate prin intermediul Produsului împotriva accesului neautorizat al terților. Este responsabilitatea utilizatorului să instruiască angajații cărora le acordă acces la Produs asupra respectării drepturilor de proprietate intelectuală și a termenilor și condițiilor din acest acord.

Utilizatorul nu va închiria, cesiona, vinde, sub-contracta sau desemna nicio parte a Produsului sau Produsul în sine.

Este interzisă duplicarea Produsului, în condițiile în care aceasta nu este necesară în scopul utilizării lui. Duplicarea poate fi considerate necesară în momentul în care sunt descărcate și tipărite date provenind din Produs pentru uz personal.

Copierea codului Produsului este interzisă.

Utilizatorul nu va înlătura nicio mențiune cu privire la drepturile de copyright, numărul de înregistrare încorporat în Produs, sau orice altă caracteristică ce folosește la identificarea programului.

Durata Acordului

Acest Acord intră în vigoare la data la care utilizatorul creează cont pe https://app.thinkout.io și încetează în momentul în care renunță la utilizarea produsului și contul îi este șters. O prelungire a acestui acord poate fi acordată de ThinkOut S.R.L. în urma unei cereri scrise.
Drepturile acordate utilizatorului în urma acestui acord sunt retrase fără notificare prealabilă din partea ThinkOut S.R.L. în orice situație în care utilizatorul încalcă oricare din prevederile acestui acord.

Confidențialitate

Utilizatorul are dreptul să beneficieze de protecția datelor cu caracter personal. Totodată, utilizatorul se angajează să nu dezvăluie terților informații despre Produs privind detalii tehnice, financiare, de organizare, în afara celor care sunt publice pe https://thinkout.io.

În livrarea Serviciilor, în anumite circumstanțe, lucrăm împreună cu Salt Edge Dashboard, o platformă dezvoltată de Salt Edge Limited, pentru a agrega datele tale financiare și cele legate de tranzacții ale utilizatorului. Utilizatorul are dreptul de acces la Politica de confidențialitate a Salt Edge Dashboard aici și la Termenii și Condițiile aici. De asemenea, utilizatorul poate parcurge și Politica de confidențialitate a Salt Edge Limited aici și Termenii și Condițiile aici.

Termeni privind plățile

Pentru Serviciile oferite contra unei plăți singulare sau sub formă de abonament se aplică următorii termeni, cu excepția cazului în care ThinkOut S.R.L. sau distribuitorii săi vă notifică în scris despre aplicarea altor condiții. Acest Acord se referă implicit și la metodele de obținere a accesului pe http://app.thinkout.io stipulați pe website-ul Produsului la pagina de Prețuri.

Plățile vor fi efectuate către ThinkOut S.R.L. și/sau distribuitorii săi în Lei sau Euro (incluzând taxele ce sunt aplicate plăților și nu numai, inclusiv TVA sau alte taxe adiacente) conform tarifelor afișate pe pagina de subscripție. Factura pentru plata efectuată poate fi emisă la cerere de către ThinkOut S.R.L.. Dreptul de utilizare se acordă în momentul în care introduceți datele de identificare și de operare a plății, cu excepția situațiilor în care se specifică altă metodă în urma unui acord direct cu ThinkOut S.R.L.

Plata abonamentului se va face astfel:

  1. Cu card de credit valabil, acceptat de ThinkOut S.R.L. și/sau distribuitorii săi prin introducerea datelor de card în contul de utilizator de pe platforma ThinkOut;
  2. Cu card de debit valabil, acceptat de ThinkOut S.R.L. și/sau distribuitorii săi prin introducerea datelor de card în contul de utilizator de pe platforma ThinkOut.
  3. Prima plată se face prin retragerea automată a sumei pentru care s-a optat, în prima zi după expirarea perioadei de testare gratuită.
  4. Subscripția poate fi anulată în orice moment; în lipsa unei anulări (sau notificări specifice din partea utilizatorului), suma aferentă subscripției va fi retrasă automat la începutul fiecărei noi perioade de abonament.

Dacă detaliile privind plata sau înregistrarea nu sunt exacte, actuale și complete și nu ne înștiințați prompt despre modificarea acestor informații, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau închide contul, blocând accesul la utilizarea Produsului.

În cazul în care nu ne anunțați despre modificările survenite la metoda de plată înregistrată în momentul creării contului ThinkOut (Ex: data de expirare a cardului), pentru a evita blocarea contului de pe platforma ThinkOut, ThinkOut S.R.L. și/sau distribuitorii săi pot apela la programe oferite de furnizorul cardului dumneavoastră (Ex: servicii de actualizare, plăți recurente etc.) pentru a încerca actualizarea informațiilor dumneavoastră de plată, iar prin acest Acord ne autorizați să continuăm facturarea serviciilor oferite pe baza noilor informații obținute.

ThinkOut S.R.L. și/sau distribuitorii săi va reînnoi automat abonamentul lunar/trimestrial/anual pentru accesul la Produs la tariful pentru care ați optat până în momentul în care accesul la Produs este anulat în mod deliberat de utilizator sau ca efect al acestui Acord.

Informații adiționale privind reînnoirea abonamentului pot fi furnizate și prin intermediul website-ului, al platformei sau prin e-mail.

Conținut

Utilizatorul este responsabil pentru propriul conținut din contul de pe platforma ThinkOut și pentru cel descărcat de pe platformă. Prin prezentul Acord sunteți de acord ca ThinkOut S.R.L. să găzduiască și să utilizeze în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite orice Conținut furnizat prin intermediul platformei, fără perceperea vreunei taxe și fără condiții de exclusivitate, la nivel global. Orice tip de conținut care se pierde sau nu poate fi recuperat reprezintă responsabilitatea utilizatorului. Aveți obligația să ne furnizați toate avertizările, informațiile și declarațiile necesare și obligatorii privind conținutul înregistrat pe platformă. ThinkOut S.R.L. nu răspunde pentru conținutul sau informațiile pe care le înregistrați prin intermediul Produsului.

Vă dați acordul să nu folosiți sau să nu permiteți terților folosirea Produsului pentru încărcarea, distribuirea, publicarea, reproducerea, obligarea/persuadarea sau transmiterea de conținut după cum urmează:

  • a. ilegal, fraudulos, defăimător, obscene, pornografic, calomniator, amenințător, abuziv, instigator la ură și violență, discriminator, hărțuitor, ofensator, inadecvat, sau cu informații/mesaje condamnabile, inclusive (dar fără a se limita la) încurajarea unui comportament instigator, îndreptat împotriva altora sau care constituie contravenție sau infracțiune conform legilor naționale și europene în vigoare;
  • b. conținut care ar putea întruchipa o altă persoană sau să reprezinte în mod fals propria identitate sau calificare sau care poate constituie o încălcare a vieții private;
  • c. oportunități de investiție, solicitări, scrisori directe, scheme piramidale sau mesaje comerciale nesolicitate, precum și alte mesaje de tip spam, cu excepția cazului în care aveți acordul expres, în scris, din partea ThinkOut S.R.L.;
  • d. softuri malițioase de tipul virus, trojan horse, worm sau alte date și programe periculoase;
  • e. orice informație, software sau conținut care nu vă aparține în mod legal și pentru care nu aveți permisiune de folosire din partea proprietarului de drept.

Produsul poate presupune existența unor forumuri/conturi de Social Media pentru a face schimb de informații (denumite generic Conținut) cu alți utilizatori ai Produsului și publicul larg. ThinkOut S.R.L. nu este responsabil pentru conținutul împărtășit de terți pe aceste conturi și forumuri. Vă rugăm să fiți respectuoși atunci când interacționați cu alți utilizatori. Nu dezvăluiți informații care nu doriți să fie făcute publice. Utilizatorii ar putea publica hyperlink-uri către conținut al unor terți pentru care ThinkOut S.R.L. nu este responsabil.

ThinkOut S.R.L. poate folosi, fără restricții, feedback-ul primit de la utilizatori. Sunteți, astfel, de acord ca ThinkOut S.R.L. să folosească feedback-ul, sugestiile sau ideile oferite de dumneavoastră în orice mod, inclusive în viitoare modificări ale Produsului sau în dezvoltarea de alte produse și servicii, în publicitate sau material de marketing. Oferiți ThinkOut S.R.L. dreptul de a folosi feedback-ul dumneavoastră în mod gratuit, liber de orice obligații.

ThinkOut S.R.L. poate monitoriza Conținutul furnizat de utilizator. De asemenea, ThinkOut S.R.L. poate, fără a avea obligația, să monitorizeze conținutul înregistrat în platformă. Putem dezvălui orice informații sunt necesare pentru a ne îndeplini obligațiile legale, pentru a proteja ThinkOut S.R.L. sau clienții săi sau pentru a asigura o funcționare adecvată a Produsului. ThinkOut S.R.L. poate, în același timp, să refuze publicarea, înlăturarea sau refuzul înlăturării oricărui conținut, în totalitate sau parțial, presupus a fi inacceptabil, inoportun, nepotrivit sau care contravine prezentului Acord.

Alți Termeni

ThinkOut S.R.L. poate aduce modificări prezentului Acord în orice moment, acestea fiind anunțate în scris utilizatorilor.

Prezentul Acord este guvernat și interpretat prin prisma legii din România și Uniunea Europeană.

Prezentul Acord, împreună cu Politica de Confidențialitate și Politica privind modulele cookie ale ThinkOut S.R.L., reprezintă întregul acord stabilit între ThinkOut S.R.L. și Utilizator.

Dacă orice cauză prezentă sau viitoare a acestui Acord este declarată invalidă, ilegală sau neconformă, acest fapt nu va afecta validitatea, legalitatea sau obligativitatea celorlalte clauze ale prezentului Acord.

Vă rugăm să parcurgeți și Politica de Confidențialitate și Politica privind modulele cookie.