Cofnij Maj 8, 2018

Przepływy pięniężne jako część modelu finansowego

Model finansowy pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jakiej sytuacji jest dana firma oraz jaka jest jej wizja rozwoju. Rachunek przepływów pieniężnych jest jego bardzo istotnym elementem dopełniającym obraz wartości określonego przedsięwzięcia.

Czym jest model finansowy?

Model finansowy jest odzwierciedleniem sytuacji finansowej danej firmy. Najczęściej jest on wykorzystywany do prognozowania, wyceny przedsiębiorstw, podejmowania decyzji oraz analizy elementów sprawozdań. Ktokolwiek buduje tego typu model, oblicza zmienne i opłacalność projektów oraz buduje formuły matematyczne.

Jak przepływy pieniężne wpasowywuje się w obraz sytuacji finansowej firmy?

Przepływy pieniężne są nieodłącznym elementem modelowania finansowego. Kiedy masz już określony plan przychodów i wydatków wszystko zaczyna się układać w całość. W przypadku planowania strategicznego, różne scenariusze kształtowania się przepływów pieniężnych są podstawą budowania prognoz finansowych.

Budowaniem tego typu modeli najczęściej zajmują analitycy finansowi. Jednakże, to do menedżerów firm należy śledzenie przepływów pieniężnych oraz tworzenie prognoz będących podstawą analizy finansowej. W momencie, gdy analityk posiada dobry plan przychodów i wydatków, może skupić się na obliczeniu kosztu kapitału lub budżetowaniu przyszłych projektów oraz efektywnej alokacji zasobów przedsiębiorstwa.

Dobry model finansowy ma ogromne znaczenie w planowaniu inwestycji bądź procesach fuzji i przejęć.

: ThinkOut