ThinkOut—Cash Flow Analysis – Make informed business decisions with the intuitive tool for tracking, planning and forecasting cash flow.
Rekomendowane przez

Analiza przepływów pieniężnych i prognozowanie

Poznaj sposób, w jaki pieniądze wprawiają w ruch Twój biznes!

ThinkOut to platforma online w kilka minut dokonująca analizy finansowej oraz prognoz dla przedsiębiorstw z sektora MSP, w oparciu o historię transakcji pochodzącą z ich kont bankowych.

Wypróbuj ThinkOut i podejmij decyzję.

Zalety produktu

Jak ThinkOut sprawia że masz przewagę?

Jasny i zrozumiały przegląd danych w czasie rzeczywistym

Na pojedynczym ekranie możesz sprawdzić całkowite saldo środków pieniężnych, czas, na jaki wystarczą przy aktualnym poziomie wydatków oraz wszystkie przychody i wydatki na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. ThinkOut automatycznie tworzy analizę przepływów pieniężnych na podstawie danych ze wszystkich rachunków bankowych.

Łatwe do zinterpretowania dane

Nasza aplikacja, w formie łatwych do zrozumienia oraz atrakcyjnych wykresów pokazuje, jak środki pieniężne dzielą się na odpowiednie kategorie przychodów i wydatków. ThinkOut pozwala lepiej zrozumieć, jak kształtuje się sytuacja finansowa Twojej firmy.

Lepszy sposób na zaplanowanie biznesu

Aplikacja ThinkOut dokonuje prognozy przepływów pieniężnych w oparciu o dane finansowe z ostatnich lat. W ten sposób możesz planować swoje działania na podstawie oczekiwanych przychodów i wydatków.

Jedyne, co musisz, to:

  • Zaktualizować listę transakcji.

  • Dowiedzieć się, ile środków pieniężnych jest do dyspozycji oraz jak kształtują się przychody, wydatki oraz zysk

  • Przeanalizować dane i na tej podstawie dokonywać decyzji biznesowych.

Przyjazne rozwiązanie

Dlaczego korzystanie z ThinkOut to dobry pomysł?

Ponieważ chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wydawane są pieniądze w Twojej firmie, które wydatki mogą zostać zmniejszone lub który produkt/klient przynosi Ci większy przychód. Atrakcyjna i przystępna prezentacja struktury przychodów i wydatków odpowie na te pytania.

Ponieważ chcesz poznać moment, w którym skończy Ci się gotówka z uwzględnieniem obecnego stanu środków oraz tempa ich wydawania. Szybkie spojrzenie na panel ThinkOut pozwoli to przewidzieć.

Ponieważ chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wydawane są pieniądze w Twojej firmie, które koszty mogą zostać zoptymalizowane lub który produkt/klient przynosi Ci większy dochód. Atrakcyjna i przystępna prezentacja struktury dochodów i kosztów odpowie na te pytania.

Ponieważ otrzymujesz dane finansowe dotyczące Twojej firmy szybciej i łatwiej, niż gdybyś korzystał z arkuszy kalkulacyjnych lub raportów księgowych. Większość operacji jest zautomatyzowana – od obliczania do interpretacji danych: zakwalifikowanie przychodów i wydatków do odpowiednich kategorii bezpośrednio z konta bankowego, konwertowanie walut oraz raportowanie.

Oni już korzystają z ThinkOut

Dla naszych klientów, ThinkOut to więcej niż tylko aplikacja

Oni są częścią naszego zadania.

Nasi klienci pomogli nam lepiej zrozumieć problemy, z którymi się zmagają. Operując dużą ilością środków pieniężnych i nie wiedząc dokładnie od czego zacząć, poszukiwali oni wsparcia w zarządzaniu przychodami i wydatkami, planowaniu rozwoju oraz w realizowaniu pomysłów biznesowych. ThinkOut stał się ich zaufanym doradcą w procesie podejmowania tego typu decyzji.

Wybrane marki, które zaufały ThinkOut:
Profil: Reklama zewnętrzna Niektórzy z naszych klientów, również Ci, którzy specjalizują się w reklamie zewnętrznej na poziomie lokalnym oraz krajowym, często napotykają trudności w kontrolowaniu dużej liczby transakcji. Pośrednictwo pomiędzy klientem a dostawcą to wielka finansowa odpowiedzialność. Dlatego śledzenie transakcji jest konieczne. Właśnie z tego powodu firma Absolut Media wybrała ThinkOut. Dzięki naszej platformie jej menedżerowie wiedzą dokładnie, jaka kwota będzie musiała zostać wypłacona oraz jakie warunki płatności będą dla nich najbardziej odpowiednie.
Profil: Doradztwo w zakresie zarządzania Po ponad dziesięciu latach działalności oraz świadczenia usług doradczych przy około 150 dotacjach, BMG Consulting nadal odczuwa niepewność w środowisku biznesowym. Praca nad długoterminowymi projektami oraz prognozowaniem przepływów pieniężnych mogą być bardzo skomplikowane szczególnie w sytuacji odległych terminów zapłaty. W takiej sytuacji z pomocą nadchodzi ThinkOut, wspierając kontrolę nad tego typu transakcjami.
Profil: Rozwój zdolności przywódczych Zafascynowani swoją pracą, ludzie z Introspecials chcą wprowadzić powiew świeżości do sektora IT, świadcząc usługi dla MSP oraz dużych przedsiębiorstw poprzez rozwijanie zdolności przywódczych. Wybrali ThinkOut, ponieważ chcą na bieżąco śledzić, co dzieje się w ich firmie. Możliwość zespołowego sprawowania kontroli nad finansami za pośrednictwem naszej aplikacji pozwala menedżerom Introspecials na bieżąco zarządzać przepływami środków pieniężnych.
Profil: IT Młody, 50 osobowy zespół ThinSlices, działający w obszarze zarządzania projektami, przeżywał dynamiczny rozwój przez ostatnie kilka lat, czego efektem była coraz większa presja na właściwe alokowanie środków finansowych. Opóźnione nadejście zysków oraz niepewność sektora IT spowodowały, że wybrali ThinkOut. Dzięki naszej aplikacji mogą unikać luk w przepływach pieniężnych, szeregować wydatki pod względem ich ważności, planować wpływy oraz wybrać odpowiedni moment na dalszą ekspansję.

Rozwój ThinkOut

ThinkOut rozwija się z każdą otrzymaną od Was wskazówką. Ulepszamy nasz produkt, stopniowo przystosowując się do Waszych potrzeb. Poniżej możecie śledzić proces wdrażania nowych rozwiązań:

Marketing i Komunikacja

Uruchomienie strony głównej

Kwiecień 2016 - zakończono
Badania i Analiza

Konsultacje indywidualne i ankiety

Czerwiec 2016 - zakończono
Praca nad oprogramowaniem

Wersja alfa

Czerwiec 2016 - zakończono
Praca nad oprogramowaniem

Wersja beta

26 Lipiec 2016 - zakończono
Sprzedaż

Prognozowanie i początkowa sprzedaż

Sierpień 2016 - zakończono
Marketing i Komunikacja

Uruchomienie strony internetowej

Sierpień 2016 zakończono
Praca nad oprogramowaniem

Wypuszczenie produktu we wczesnej fazie dla nowej wersji

Sierpień 2016 - zakończono
Praca nad oprogramowaniem

Beta dla nowej wersji

Marzec 2017 - zakończono
Marketing i komunikacja

Spotkania z partnerami i sprzedaż

Marzec – Grudzień 2017 - w trakcie
Praca nad oprogramowaniem

Premiera nowej wersji

Grudzień 2017 - zakończono